• banner

Nip i knoppen, Mengjiaolan COATI Industrial Zone Gjør brannnødøvelse

For å øke bevisstheten om brannsikkerhet og styrke evnen til bedriftsmedarbeidere til å svare på nødsituasjoner, gjennomførte vårt selskap den første fasen i 2021 kunnskapsopplæring i brannvern og brannøvelsesaktiviteter 12. april. Denne aktiviteten er for å gjøre vår arbeidstakere og ansatte er dyktige i bruk og anvendelse av forskjellige typer brannslokkingsutstyr, og for å forbedre organisasjonen og håndteringsevnen til selskapet i møte med første brann skjer.

Denne øvelsen forbedret de ansattes evne til raskt å reagere på kriser, nødhåndtering og koordinerte operasjoner, og akkumulerte praktisk erfaring med å håndtere katastrofer som branner. Alle sa at de i øvelsen økte bevisstheten om brannsikkerhet, lærte nødkunnskap og la et solid grunnlag for sikker produksjon i fremtiden.


Innleggstid: Apr-20-2021